Mae LGfL yn gweithio gyda’r Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol (NCSC, rhan o GCHQ) i gael cipolwg o gyflwr seiberddiogelwch yn holl ysgolion y DU. Allwch chi helpu i lunio ymateb y DU i'r bygythiadau sy'n wynebu ysgolion a’n helpu i’ch arfogi chi er mwyn diwallu eich anghenion hyfforddiant? Yr unig beth rydym yn gofyn amdano yw i aelod o bob ysgol dreulio pum munud yn ateb ychydig o gwestiynau amlddewis. Llenwch yr arolwg nawr / Dewch yn ôl i'r dudalen hon: securityaudit.lgfl.net.

  • Diogelu data: nid ydym yn casglu data personol ond cymerwch sylw o’n Datganiad Preifatrwydd i weld sut rydym yn cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth diogelu data er mwyn cadw eich data yn ddiogel ac yn ddienw. Rydym hefyd wedi gweithio gydag arbenigwyr diogelu data i wneud yn siŵr bod yr arolwg hwn yn cael ei redeg mewn modd sy’n cydymffurfio ac yn diogelu hawliau pawb cysylltiedig, ac rydym wedi llunio ‘Asesiad o'r Effaith ar Ddiogelu Data’ (DPIA) manwl.